GRUPY PARAFIALNE

SPOTKANIA, MSZE ŚWIĘTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYWY RÓŻANIEC

MSZE ŚWIĘTE: pierwszy czwartek miesiąca godz.: 19:00
SPOTKANIA FORMACYJNE: pierwszy poniedziałek miesiąca 17:30

NOWENNA POMPEJAŃSKA

NOWENNA POMPEJAŃSKA odmawiana jest w każdy czwartek o godz.: 17:15

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

SPOTKANIA FORMACYJNE: pierwsze wtorki miesiąca godz.: 17:00

SCHOLA LITURGICZNA

MINISTRANCI

DZIECI MARYI

RUCH SZENSZTACKI

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

MSZE ŚWIĘTE: trzeci czwartek miesiąca godz.: 19:00

MARGARETKA

MSZE ŚWIĘTE: trzeci wtorek miesiąca godz.: 19:00

RUCH
ŚWIATŁO-ŻYCIE

SPOTKANIA: czwatki godz.: 19:45

WSPÓLNOTA EFFATHA

CZCICIELE NSPJ

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Praca we wspólnocie nie jest celem samym w sobie, nie zmierza do zaspokojenia dumy czy ambicji anie też do otrzymania za nią wynagrodzenia, nie jest też fałszywym kołem ratunkowym czy sposobem, by przetrwać trudny czas, lecz środkiem do odrodzenia, do odbudowania dialogu, do wzrastania w pokorze, do odkrywania własnych zdolności i wykorzystywania ich, do smakowania radości tworzenia czegoś pięknego poprzez własne doświadczenie.”
RITA AGNESE PETROZZI

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec to ruch modlitewny założony w 1826 roku przez sł.bożą Paulinę Jaricot we Francji.
Różę Różańcową tworzy 20 osób odmawiających codziennie po 1 dziesiątce różańca kolejnych 4 tajemnic różańcowych : tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne po 5 dziesiątek różańca.
W naszej parafii Róże Różańcowe zawiązują się od października 2012 r., wkrótce po pierwszej Mszy Św. w naszej Kaplicy (16.10.2012 r.). Do tej pory zawiązało się 11 Róż, w tym 1 róża rodziców za dzieci, a więc 220 osób codziennieodmawia 1 przypisaną sobie dziesiątkę różańca. Każda Róża Różańcowa ma swojego patrona i opiekunkę –zelatorkę.
Zapraszamy chętnych do tworzenia nowych Róż Różańcowych.

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Nowennę Pompejańską zainicjował bł. Bartolo Longo z Neapolu w XIX w. po wielu perypetiach życiowych i brakiem wiary ludzi z okolic Pompei.
Nowenna składa się z części błagalnej i dziękczynnej po 27 dni. W sumie codziennie przez 54 dni odmawia się przynajmniej 3 tajemnice różańca z dodaniem specjalnych modlitw (błagalnej i dziękczynnej). Każda Nowenna Pompejańska może mieć tylko jedną intencję przez 54 dni.
W naszej parafii Nowenna Pompejańska trwa nieprzerwanie od października 2014 r.. Każdą nowennę rozpoczynamy po naszym odpuście
parafialnym (7 października), a kończymy ją przed  następnym odpustem w czasie nocnego czuwania.
Odmówiliśmy już Nowennę Pompejańską w intencji:
-budowy naszego kościoła,
-rodzin naszej parafii,
-dzieci i młodzieży,
-ofiarodawców i darczyńców budowy kościoła.
Obecna Nowenna Pompejańska jest odmawiana w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
Zapraszamy naszych parafian do Kaplicy w czwartki i do polubienia Nowenny Pompejańskiej by przez Maryję wypraszać łaski i dary nieba dla siebie i swoich bliskich !

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

Zrzeszenie modlitewne, które zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X w 1908 roku. Propaguje dobre przygotowanie się do śmierci. W Polsce od roku 1987 za zgodą kard.Józefa Glempa centrum tej duchowości jest w Górce Klasztornej u Misjonarzy Świetej Rodziny przy Sanktuarium NMP Niepokalanie Poczętej. Apostolstwo Dobrej Śmierci jest związane z kultem Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa i ich źródłem jest Ewangelia (stąd odmawianie we wtorki Różańca do Siedmiu Boleści Maryi). Członkowie ADŚ są powierzani opiece Matki Bożej, wystarczy zapisać się do jednego z trzech stopni ADŚ :
1. – wpisanie się bez żadnych zobowiązań
2. – odmawiamy rano i wieczorem 3 x Zdrowaś Maryjo plus wezwanie „ Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci módl się za nami, św.Józefie módl się za nami”
3. – wieczorem należy zrobić rachunek sumienia i raz w miesiącu przystapić do spowiedzi
Głównym celem ADŚ jest wytrwanie dla wierzących, nawrócenie dla obojętnych i grzeszących oraz dobra śmierć dla wszystkich. W chwili śmierci z pomocą pospieszy Maryja Patronka Dobrej Śmierci, 6 razy w ciągu roku można uzyskać odpust zupełny w patronalne święta ADŚ :
-św. Józefa – 19 marca
-święto Nawiedzenia NMP – 31 maja
-święto Matki Bożej Bolesnej – 15 września
-święto Michała Archanioła – 29 września
-św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 1 października
-święto Aniołów Stróżów – 2 października
W naszej parafii po wizycie p.Lidii Wajdzik dn.8 września 2013 r. sporo osób zapisało się do ADŚ. W tej chwili jest nas 132 osoby plus 61 osób naszej parafii zapisanych w Biertułtowach podczas rekolekcji w 2003 r.Warto zapisać się do ADŚ bo za członków codziennie są sprawowane Msze Św. W Górce Klasztornej.
„ DOBRZE ŻYĆ – TO WIELE, DOBRZE UMRZEĆ – TO WSZYSTKO”

MARGARETKA

To apostolat modlitwy za kapłanów o Dary Ducha Świetego. Nazwa apostolatu wzięła się od imienia pewnej dziewczyny z Kanady. 13 letnia Margaret O’Donnel zachorowała na chorobę Heinego Medina i przez 27 lat była sparaliżowana i przykuta do łóżka. Znalazła ona sens swojego życia w modlitwie za kapłanów. Gdy wieść o niej rozeszła się po Kanadzie, duchowni przychodzili do niej prosząc o modlitwę. Margaret zmarła w wieku 40 lat,  a w 3 lata po jej śmierci prof. Luise Ward w r. 1987
kontynuując niejako jej dzieło zapoczątkowała Apostolat Margaretka. polega on na tym, że 7 osób modli się za konkretnego kapłana przez 7 dni tygodnia prosząc o kolejne Dary Ducha Św.:mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni bożej .
W Polsce ruch zaczął się rozwijać od początku tego wieku. Symbolem Apostolatu Margaretka jest kwiat o 7 płatkach symbolizujących 7 dni tygodnia i 7 darów Ducha Św.. W środku wpisane jest imię i nazwisko ksiedza a na 7 płatkach wpisuje się imiona i nazwiska osób, które w poszczególne dni tygodnia modlą się o dary Ducha Św. Składają one
uroczysta przysięgę Bogu o wieczystej modlitwie za danego kapłana.
W naszej parafii modli się 6 Margaretek x 7 osób czyli 42 osoby modlą się o Dary Ducha Św. Dla księdza proboszcza – 5 Margaretek i 1 Margaretka za ks. Grzegorza Szołuchę.
Zapraszamy chętnych do modlitwy za kapłanów.

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
  • czynienie miłosierdzia (bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Warunki przyjęcia do FZŚ: życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi. Prośba o przyjęcie winna być skierowana do przełożonego miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.

Close Menu